Afslutningskonference: Barnet i centrum

Skærmbillede 2014-12-11 kl. 08.51.56D. 3. december 2014 præsenterede forskere og praktikere ny viden om praksis i vuggestue og dagpleje. Baggrunden var afslutningen på Barnet i Centrum (BiC), et 2-årigt aktionsforskningsprojekt i stor skala.  BiC var organiseret i en række ‘laboratorier’, hvor  ca. 300 deltagere fra 18 kommuner jævnligt mødtes med hinanden, og et hold småbørnspædagogiske forskere, for at udforske praksisnære problemstillinger.

Jeg var leder af didaktiklaboratoriet i BiC, og har således udforsket planlægning, dokumentation, ledelse, refleksion og praksis sammen med dagplejere, vuggestuepædagoger, dagplejepædagoger, områdeledere og konsulenter.

Klik her for at se videoer af oplæggene ved konferencen. Se bl.a. undertegnede fortælle om Dynamisk didaktik og situationsbevidsthed, og dagplejer Charlotte Lajgaard fra Silkeborg fortælle som didaktiske refleksioner i forbindelse med sprogstimulering.

Læs mere om afslutningskonferencen her, og Barnet i Centrum her.

 

Didaktik på postmodernismens dørtærskel

Se et uddrag af mit ph.d.-forsvar

It remains my humble intention for this dissertation, to make it function as a courageous and stubborn attempt at instilling hope, politics and possibilities below the smooth surface of accountability, consensus, and the prevailing technical rationality. This hope is not about tweaking and optimizing what is, in order to do it only a little better; this hope is about hesitant glimpses of possible utopias and a profound commitment to change. Where do we go from here? The challenges facing ECEC are vast and seemingly infinite.

Du kan også hente de slides jeg brugte ved at trykke her.

Afhandlingen er tilgængelig som fuldtekst fra min medarbejderside på AU – klik her.

Ph.d.-forsvar

Så er det snart tid for mit ph.d.-forsvar!

Læg vejen forbi DPU i Emdrup, fredag d. 28. juni, kl. 13-15, og få en didaktik-start på din sommerferie. Se mere i opslaget på DPU’s kalender (klik).

Citater fra afhandlingen:

“I am at the in-house editor’s office to collect the proofed version of this paper. He greets me with an anecdote about a frustrated academic who wrote a short story about oranges and apples to let off some steam; he even suggests a title for my paper: ‘Sour Grapes’” (Paper II: “The Deluge”).

“[We must track down] all varieties of fascism, from the enormous ones that surround and crush us to the petty ones that constitute the tyrannical bitterness of our everyday lives” (Foucault, 2004, p. xvi).